ikonky
icon for pharmacy
ikonky pre lekáreň
detske nalepky
stickers for child party
nálepky na detskú akciu
bociany
ilustrations for nestville park
ilustrácie pre nestville park
ilustracie
project PF
návrh PF
ilustracie
project PF
návrh PFilustracie
project, letter s
návrh, písmeno s
ilustracie
project, letter s
návrh, písmeno s
ilustracie
project, letter s
návrh, písmeno s
monotypia
illustration for book of poetry, monotype
ilustrácia pre knihu básní, monotypia