MGR. ART. ZUZANA MAĎAROVÁ (*1980)


WORK HISTORY
ZAMESTNANIE
2008 / teraz
freelance / graphic design
slobodné povolanie / grafická dizajnérka
2018 / teraz
graphic design for cbs, banská bystrica
grafik v cbs, banská bystrica
2013 / 2019
graphic design for hermann armin, banská bystrica
grafik v hermann armin, banská bystrica
2013 / 2017
maternity leave
materská dovolenka
2009 / 2013
private high school design teacher, bratislava
head of graphic and space design
odborný pedagóg na súkromnej strednej škole dizajnu, bratislava
vedúca odboru grafický a priestorový dizajn
EDUCATION
VZDELANIE
2009 / 2010
state examination in subjects: pedagogy, didactics of art education
pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy
2004 / 2009
academy of fine arts, bratislava
department visual communication
vysoká škola výtvarných umení, bratislava
odbor vizuálna komunikácia
2006
université marc bloch, strasbourg france intership art appliqués design
2000 / 2004
slovak technical university, bratislava
department of design
slovenská technická univerzita, bratislava
odbor dizajn
PRICES
OCENENIA
participating on the exhibition students works
"hus za šunku" in the gallery všup, praha czech republic 2007
účasť na študentskej výstave
"hus za šunku" v galérii všup, praha česká republika 2007
2nd place – 1 minute's films section, bratislava 2005
short films at bratislava international film festival
2. miesto – 1 minutový filmový festival, bratislava 2005
sekcia krátkych filmov v bratislave na medzinárodnom filmovom festivale
3rd place – ekoplakat, žilina
ekoplakat the international exhibition on contest of issued poster 2005
on the topic of conservation of nature and protect of enviroment
3. miesto – ekoplagát, žilina 2005
medzinárodná súťažná výstava vydaných plagátov
s tematikou ochrany prírody a životného prostredia